Humoràlia és una associació cultural de Lleida que pretén difondre i promocionar l'humor en totes les seves versions mitjançant activitats multicisciplinars.

Bases de concursos


BASES DE CONCURSOS DE CÒMICS I HUMOR GRÀFIC

=======================================================================CONCURS DE CÒMICS ESCOLA ERMENGOL I HUMORÀLIA

L'Escola Ermengol i Humoràlia convoquen un concurs de còmic per a NO professionals amb les següents bases:


L’Escola Ermengol i l’Associació Cultural Humoràlia, amb el suport del Consell Comarcal del Segrià, el Centre de Recursos Pedagògics del Segrià i la llibreria Norma Còmics Lleida, convoquen un concurs de còmics amb les següents:
BASES
1.       S’estableix una única categoria per a NO PROFESSIONALS fins als 30 anys.
2.       El tema del còmic és lliure.
3.       El còmic pot ser fet a mà o elaborat amb mitjans digitals, en color o blanc i negre.
4.       Els textos del còmic poden ser en català, castellà o anglès
5.       En aquest certamen pot presentar-s’hi una persona o un grup, però cada participant, sigui individualment o en grup, només pot presentar un còmic. Si el treball el presenta un grup, cal diferenciar de manera explícita la part feta per cada concursant (guió, dibuix, color...).
6.       L’extensió de les obres presentades ha de ser d’un mínim de dos pàgines (dos fulls per una sola cara) i d’un màxim de quatre pàgines (quatre fulls per una sola cara), en format DIN A4 (21x29,7cm).
7.       Els treballs que concursin han de ser creacions pròpies i inèdites, i cal presentar-ne els originals.
8.       Els concursants es responsabilitzen totalment del fet que no es derivin drets a tercers sobre les obres presentades, així com de totes les reclamacions que es puguin interposar en relació als drets de les obres.
9.       Al còmic hi ha de constar obligatòriament un títol, que ha de coincidir amb el que aparegui en un sobre tancat amb els dades dels autors o autores, però no hi ha d’aparèixer cap altra dada (v. apartat 14).
10.   Es valoraran la correcció lingüística, els recursos narratius, la creativitat i la tècnica.
11.   Totes les obres són propietat dels autors. L’organització es reserva el dret de reproduir a la premsa i en cartells les obres de les persones guanyadores i finalistes com a notícia de l’activitat o com a promoció de possibles concursos de còmic en un futur.

LLIURAMENT DELS TREBALLS

12.   La data límit d’admissió de treballs és el dia 28 de juny de 2013.
13.   Els participants han de fer arribar els treballs a l’adreça següent: Escola Ermengol, Rambla Corregidor Escofet, 74, 1r 1a o, si escau, al centre educatiu a què pertany la persona participant.
·         El nom i els dos cognoms de l’autor o de l’autora (tret que només en tingui un), o de tots els autors i autores, si és un treball col·lectiu.
·         Les dades de contacte: adreça, telèfon i e-mail.
·         La tècnica que s’ha fet servir (llapis, tinta xina, retolador, tipus de colors...) o, si es tracta de mitjans informàtics, els programes que s’han emprat.
·         En cas que les persones participants siguin menors d’edat, han d’incloure també una autorització per a la seva participació en el concurs signada pel pare, mare o tutor legal.

PREMIS

15.   El jurat estarà format per professorat de l’Escola Ermengol, per professionals del món del còmic i per professorat de llengua i literatura.
16.   Totes les persones participants tindran un obsequi.
17.   Entre tots els treballs presentats, es farà una primera tria per a una exposició. Després, s’escolliran cinc treballs d’entre els quals sortiran dos treballs finalistes i el guanyador.
18.   Els premis consistiran en:
1r premi: una tablet
2n premi: val de 100€ per a la compra de còmics a Lleida Còmics
3r premi: val de 50€ per a la compra de còmics a Lleida Còmics
Els autors o autores de les cinc millors obres rebran un curs de còmic a l’Escola Ermengol.
Tots els treballs seleccionats participaran en una exposició el mes d’octubre dins els actes de la Biennal Humoràlia 2013 a Lleida. També, se n’editarà un fanzine i se’n farà una exposició virtual a  http://humoralialleida.blogspot.com.es i a http://www.ermengol.com/escola. A més, els autors i autores d’aquests treballs rebran un lot de còmics.
19.   En cas que el jurat ho consideri oportú, algun dels premis pot ser declarat desert.
20.   Durant la primera quinzena de juliol, els organitzadors del concurs es posaran en contacte amb els autors i autores dels treballs escollits, els noms dels quals, a més, es publicaran en aquestes dates a http://humoralialleida.blogspot.com.es i a http://www.ermengol.com/escola.
21.   L’acte de lliurament de premis tindrà lloc a l’Escola Ermengol durant la primera quinzena de juliol en una data que es donarà a conèixer prèviament.
22.   Els originals no seleccionats es podran recuperar a partir del dilluns 15 de juliol a l’Escola Ermengol, trucant prèviament al 973 043 219.
23.   El veredicte del jurat serà inapel·lable. El jurat podrà decidir sobre qualsevol incidència que no es prevegi en aquestes bases
24.   La participació en aquest concurs suposa la plena acceptació d’aquestes bases.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada